Keçecizade Fuat Paşa Camii – Uzun Süca Mescidi

Sultanahmet camiine yakın bir konumdadır.Beyazıt istikametinden gelirken sağda sokak içindedir.

1869 yılında Fransa’nın Nice şehrinde vefat eden Sadrazam Fuat Paşa tarafından ölmeden önce planları hazırlatılmış, vefatında sonra da cami tamamlanmıştır.Sekizgen yapıya sahiptir.

Uzun Süca Mescidi olarak ta anılmaktadır.

Keçecizade Fuat Paşa Camii Sanal Tur